KOSTNADER FÖR SJÖSÄTTNING AV BÅT

Priser

Sjösättning/upptagning icke medlem 100 kr

Sjösättning/upptagning medlem utan båtplats 50 kr

Förtöjning i hamnen 100 kr/dag

 

Uthyrning i andrahand

Båtägare som tillfälligt lånar eller hyr båtplats i andra hand skall erlägga medlemsavgift till klubben om 100 kr.

 

Nyckel

Nyckel till bommen finns att hyra hos hamnfogdarna.

Bommen skall hållas låst!

 

Kontakta oss

För sjösättning ring någon av hamnfogdarna eller någon i styrelsen.
Hamnfogde: Kjell Sunnergren 0708 83 97 51
Hamnfogde: Urban Carlén   0703 74 66 66

Ordförande: Stefan Johansson   0706 56 03 77
Kassör: Claes Rundqvist   0702 39 52 28
Sekreterare: Janne Ström   0706 45 34 22

Telefonnummer finns på tavlan!